Thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2018

Quạt

quat-den-mountain-air-52yft-7082

Quạt đèn Mountain air 52YFT-7082

Giá bán: 3.400.000 VNĐ

Quạt đèn Mountain air 52YFT-7082

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 188 x 12 mm
 • Công suất: 70w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 65 cm
 • Đèn chiếu sáng: E27 X 3

Giá: 3.400.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-42yft-7066a

Quạt trần Mountain air 42YFT-7066A

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 42YFT-7066A

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 107cm
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Công suất: 75w
 • Chất liệu cánh: nhựa trong suất của MS
 • Số cánh: 5 cánh inox
 • Chiều cao: 62 cm
 • Đèn: E27 X 5
 • Kèm theo điều khiển từ xa

Giá: 4.200.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-56yft-7054c

Quạt trần Mountain air 56YFT-7054C

Giá bán: 3.300.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 56YFT-7054C

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 138cm
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Công suất: 75w
 • Vật liệu cánh: nhựa composite
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 70 cm
 • Đèn: E27 X 3

Giá: 3.300.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-56yft-7054r

Quạt trần Mountain air 56YFT-7054R

Giá bán: 3.300.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 56YFT-7054R

Tổng quan về sản phẩm

Giá: 3.300.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-56yft-7054b

Quạt trần Mountain air 56YFT-7054B

Giá bán: 3.300.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 56YFT-7054B

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 138cm
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Công suất: 75w
 • Chất liệu cánh: nhựa Composite
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 70 cm
 • Đèn: E27 X 3

Giá: 3.300.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yft-7011

Quạt trần Mountain air 52YFT-7011

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFT-7011

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 188 x 18 mm
 • Công suất: 80w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 60 cm
 • Đèn: E27 X 2
 • Kèm theo điều khiển từ xa

Giá: 3.800.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yft-1091

Quạt trần Mountain air 52YFT-1091

Giá bán: 2.800.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFT-1091

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 153 x 18 mm
 • Công suất: 60w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 52 cm
 • Đèn: LED 18W
 • Kèm theo điều khiển từ xa

Giá: 2.800.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yft-1090

Quạt trần Mountain air 52YFT-1090

Giá bán: 3.100.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFT-1090

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 188 x 12 mm
 • Công suất: 70w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 69 cm
 • Đèn: E27 X 5/E12 x 4

Giá: 3.100.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yft-1086

Quạt trần Mountain air 52YFT-1086

Giá bán: 2.800.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFT-1086

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 153 x 15 mm
 • Công suất: 55w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 63 cm
 • Đèn: E27 X 4

Giá: 2.800.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yft-1086a

Quạt trần Mountain air 52YFT-1086A

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFT-1086A

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 153 x 15 mm
 • Công suất: 55w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 58 cm
 • Đèn: E27 X 4

Giá: 3.800.000 VNĐ

quat-tran-moutain-air-60yft-1084

Quạt trần Moutain air 60YFT-1084

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

Quạt trần Moutain air 60YFT-1084

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 152cm/132cm
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Công suất: 75w
 • Số cánh: 5 cánh có khả năng chống tia UV
 • Chiều cao: 75 cm
 • Đèn: E27 X 5

Giá: 3.000.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-60yft-1081

Quạt trần Mountain air 60YFT-1081

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 60YFT-1081

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 152cm
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Công suất: 75w
 • Số cánh: 5 cánh có khả năng chống tia UV
 • Chiều cao: 77 cm
 • Đèn: E27 X 5

Giá: 3.000.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yft-1079

Quạt trần Mountain air 52YFT-1079

Giá bán: 3.100.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFT-1079

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 153 x 18 mm
 • Công suất: 65w
 • Số cánh: 4 cánh
 • Chiều cao: 54 cm
 • Đèn: 12W LED

Giá: 3.100.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yft-1075a

Quạt trần Mountain air 52YFT-1075A

Giá bán: 3.100.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFT-1075A

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 153 x 18 mm
 • Công suất: 65w
 • Số cánh: 4 cánh
 • Chiều cao: 54 cm
 • Đèn: 12W x LED

Giá: 3.100.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yft-1075

Quạt trần Mountain air 52YFT-1075

Giá bán: 3.100.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFT-1075

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 153 x 18 mm
 • Công suất: 65w
 • Số cánh: 4 cánh
 • Chiều cao: 54 cm
 • Đèn: 12W LED

Giá: 3.100.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-56yft-1073a

Quạt trần Mountain air 56YFT-1073A

Giá bán: 3.900.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 56YFT-1073A

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 142cm
 • Motor: Ø 188 x 18 mm
 • Công suất: 80w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 71 cm
 • Đèn: E27 X 3

Giá: 3.900.000 VNĐ

quat-tran-moutain-air-60yfa-1065

Quạt trần Moutain air 60YFA-1065

Giá bán: 2.950.000 VNĐ

Quạt trần Moutain air 60YFA-1065

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 152cm
 • Motor: Ø 188 x 12 mm
 • Công suất: 75w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 75 cm
 • Đèn: E27 X 5/E14 x 2

Giá: 2.950.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-60yft-1063

Quạt trần Mountain air 60YFT-1063

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 60YFT-1063

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 1520mm
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Công suất: 75w
 • Số cánh: 5 cánh có khả năng chống tia UV
 • Chiều cao: 75 cm
 • Đèn: E27 x 5/E14 x 2

Giá: 3.250.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-42yft-1060

Quạt trần Mountain air 42YFT-1060

Giá bán: 2.300.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 42YFT-1060

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 1070mm
 • Motor: Ø 153 x 12 mm
 • Công suất: 50w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 60 cm
 • Đèn: E27 X 3

Giá: 2.300.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-42yfa-1054a

Quạt trần Mountain air 42YFA-1054A

Giá bán: 2.900.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 42YFA-1054A

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 1070mm
 • Motor: Ø 188 x 12 mm
 • Công suất: 50w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 67 cm
 • Đèn: E27 X 3

Giá: 2.900.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yfa-1053

Quạt trần Mountain air 52YFA-1053

Giá bán: 3.050.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFA-1053

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 188 x 12 mm
 • Công suất: 70w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 60 cm
 • Đèn: 12W LED

Giá: 3.050.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-60yfa-1033

Quạt trần Mountain air 60YFA-1033

Giá bán: 3.050.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 60YFA-1033

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 152cm
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Công suất: 75w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 70 cm
 • Có khả năng chống tia UV
 • Đèn: E27 X 5

Giá: 3.050.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yft-1032

Quạt trần Mountain air 52YFT-1032

Giá bán: 2.850.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFT-1032

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 132cm
 • Motor: Ø 188 x 18 mm
 • Công suất: 80w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 53 cm
 • Đèn: 15W LED

Giá: 2.850.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-60yft-1031

Quạt trần Mountain air 60YFT-1031

Giá bán: 3.300.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 60YFT-1031

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 152cm
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Công suất: 75w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 78 cm
 • Đèn: E27 X 5

Giá: 3.300.000 VNĐ

quat-tran-moutai-air-60yft-1030

Quạt trần Moutai air 60YFT-1030

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

Quạt trần Moutai air 60YFT-1030

Tổng quan về sản phẩm

 • Công suất: 75W
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Chiều cao: 71 cm
 • Số cánh: 5
 • Sải cánh: 1520mm
 • Bộ đèn: E27*5

Giá: 3.000.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-56yft-1028

Quạt trần Mountain air 56YFT-1028

Giá bán: 2.700.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 56YFT-1028

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 142cm
 • Motor: Ø 188 x 18 mm
 • Công suất: 80w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 65 cm
 • Đèn: E27 X 3

Giá: 2.700.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-48yft-1025

Quạt trần Mountain air 48YFT-1025

Giá bán: 2.800.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 48YFT-1025

Tổng quan về sản phẩm

 • Đường kính: 122cm
 • Motor: Ø 188 x 12 mm
 • Công suất: 70w
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 73 cm
 • Đèn: E27 X 3

Giá: 2.800.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-60yft-1012

Quạt trần Mountain Air 60YFT-1012

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

Quạt trần Mountain Air 60YFT-1012

Tổng quan về sản phẩm

 • Công suất: 75w
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Số cánh: 5
 • Sải cánh: 1520mm
 • Chiều cao: 70cm
 • Bộ đèn: E27*5
 • Điều khiển từ xa

Giá: 3.000.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yfa-1010a

Quạt trần Mountain air 52YFA-1010A

Giá bán: 2.700.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFA-1010A

Tổng quan về sản phẩm

 • Kích thước 132 cm
 • Đặc điểm Công suất: 70W
 • Motor: Ø 188 x 12 mm
 • Chiều cao: 66 cm
 • Chất liệu cánh: 5 Cánh làm bằng phíp

Giá: 2.700.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yfa-1010

Quạt trần Mountain air 52YFA-1010

Giá bán: 2.650.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFA-1010

Tổng quan về sản phẩm

 • Công suất: 70w
 • Motor: Ø 188 x 12 mm
 • Chiều cao: 66 cm
 • Chất liệu cánh: 5 Cánh làm bằng phíp
 • Đường kính: 132cm

Giá: 2.650.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-56yfa-008b

Quạt trần Mountain air 56YFA-008B

Giá bán: 2.850.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 56YFA-008B

Tổng quan về sản phẩm

 • Màu: Antique brass
 • Đường kính: 142cm
 • Motor: Ø 188 x 15 mm
 • Công suất: 65w
 • Số cánh: 5 cánh inox
 • Chiều cao: 62 cm
 • Đèn: E27 X 5

Giá: 2.850.000 VNĐ

quat-tran-mountain-air-52yfa-004a

Quạt trần Mountain air 52YFA-004A

Giá bán: 2.700.000 VNĐ

Quạt trần Mountain air 52YFA-004A

Tổng quan về sản phẩm

 • Màu: Trắng
 • Sải cánh: 132 cm
 • Motor: Ø 188 x 12 mm
 • Công suất: 70W
 • Số cánh: 5 cánh
 • Chiều cao: 50cm
 • Đèn: E27 X 5

Giá: 2.700.000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến

Bán buôn, dự án

0946.469.911

Hỗ trợ trực tuyến qua Skype

P.Bán hàng Hà Nội

04.62.945.194

Hỗ trợ trực tuyến qua Skype

P.Bán hàng TP.HCM

0919.581.019

Hỗ trợ trực tuyến qua Skype

Chăm sóc khách hàng

0943.640.923

Hỗ trợ trực tuyến qua Skype